Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Registar stanovništva

 

Registar stanovništva

 

 

 

Registar stanovništva

Matični ured je nadležan za Popis italijanskih državljana nastanjenih u inostranstvu (AIRE). Zakon br. 470 iz 1988. propisuje da svi italijanski državljani koji premjeste svoje prebivalište u inostranstvo, moraju u roku od 90 dana od dolaska u zemlju koja je njihovo odredište, dati odgovarajuću izjavu o tome nadležnoj Konzularnoj kancelariji. Takođe, osobe koje su otišle iz zemlje prije stupanja ovog zakona na snagu, moraju izvršiti upis.
Upis u AIRE je neophodan radi dobijanja svih dokumenata i uvjerenja koja izdaje Konzularna kancelarija. Takođe, za podnošenje zahtjeva za izdavanje ili obnavljanje pasoša, prethodno je potrebno izvršiti ovu obavezu. Pored toga, nakon upisa u informatički sistem Konzulata, biće potrebno mnogo manje vremena za završavanje svih procedura.
Italijanski državljani moraju biti zavedeni u matičnom uredu neke italijanske opštine. Upis dozvoljava, između ostalog, ostvarivanje svih prava i obaveza državljana, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalaze. Italijanski državljanin takođe ima obavezu da obavijesti svoju opštinu, kao i Konzularnu kancelariju, o svakoj promjeni ličnih podataka (bračni status, državljanstvo, adresa, sastav porodice, prebivalište).
Italijanski državljani mogu biti nastanjeni u Italiji ili u inostranstvu: u prvom slučaju (nastanjenost u Italiji) će biti upisani u Registar stanovništva (Anagrafe della Popolazione Residente) opštine u Italiji i moraće da se direktno obrate opštini u kojoj žive za obavljanje procedura u vezi sa upisom podataka; u drugom slučaju (nastanjenost u inostranstvu) će njihovo ime biti prisutno na spisku A.I.R.E. (Popis italijanskih državljana nastanjenih u inostranstvu) opštine njihovog porijekla u Italiji ili poslednjeg mjesta prebivališta prije iseljenja; ove osobe će moći da se obrate italijanskoj konzularnoj kancelariji u mjestu njihovog prebivališta u inostranstvu radi obavljanja procedura u vezi za upisom, a Ambasada ili Konzulat će predstavljati posrednika između državljana nastanjenih u inostranstvu i italijanske opštine u kojoj su upisani.

Kako se upisati u A.I.R.E. (Popis italijanskih državljana nastanjenih u inostranstvu)
Za građane nastanjene u Crnoj Gori, zahtjev za upis u A.I.R.E. zainteresovano lice može podnijeti preko ove Ambasade (za sebe ili za članove porodice koji imaju italijansko državljanstvo). Predviđeno je da italijanska opština pristupi upisu državljanina u svoj A.I.R.E. po službenoj dužnosti, ukoliko dođe do saznanja da je taj državljanin stalno nastanjen u inostranstvu. Na isti način, ova Ambasada zahtijeva od italijanske opštine upis u A.I.R.E. državljanina za kojeg je ustanovila, prilikom obavljanja bilo koje procedure (na primjer, izdavanje pasoša), da je stalno nastanjen u inostranstvu.
Dakle, upis u A.I.R.E. se može izvršiti i bez direktne inicijative od strane zainteresovanog državljanina; u svakom slučaju, državljanin će o tome biti obaviješten upravnim aktom opštine, koji će mu dostaviti Ambasada.
Osobe koje žele da podnesu zahtjev za upis u A.I.R.E. moraju lično dostaviti formular zahtjeva sa ličnim podacima i da pokažu sljedeća dokumenta:
• važeći italijanski pasoš
• dokaz o stalnom i zakonskom prebivalištu u ovom konzularnom okrugu (boravak, računi za struju, telefon, dokumenta iz banke, osiguranja, ugovor o radu, ugovor o zakupu stana, itd. na ime podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice).


Promjena podataka upisanih u A.I.R.E.
Državljanin nastanjen u inostranstvu, analogno proceduri u Italiji, mora blagovremeno obavijestiti ovu Ambasadu o svakoj promjeni adrese, slanjem putem imejla, faksa, pošte ili lično kartona za utvrđivanje ličnih podataka sa kopijom svog pasoša i dokazom o novom prebivalištu u Crnoj Gori (računi za struju, telefon, dokumenta iz banke, osiguranja, ugovor o radu, itd. na ime podnosioca zahtjeva ili člana uže porodice).
Obavještavamo da registri Konzulata NEMAJU vrijednost matičnih knjiga; shodno tome, konzularne kancelarije NE mogu izdavati uvjerenja o prebivalištu ni o porodičnom statusu. Konzulat će moći da izdaje samo uvjerenja o upisu u registar, na kojima je moguće navesti da zainteresovano lice stanuje na adresi prisutnoj u registru, kao i kakav je sastav njegove porodice.
Uvjerenje o prebivalištu AIRE kao i porodični status će moći da budu izdati od strane jedine italijanske ustanove nadležne za pitanja upisa stanovnika, tj. od strane opštine upisa u AIRE.

Često postavljana pitanja

Popis italijanskih državljana nastanjenih u inostranstvu (AIRE)
Šta je AIRE?
AIRE, koji je osnovan 1988. godine, predstavlja popis italijanskih državljana nastanjenih u inostranstvu i čini sastavni dio italijanskog registra stanovništva koji sadrži podatke o svim italijanskim državljanima koji borave u inostranstvu duže od dvanaest mjeseci.

Da li je važno upisati se u AIRE?
Da, veoma je važno, zato što upis u AIRE:
• garantuje i olakšava ostvarivanje političkih prava (naročito ostvarivanje biračkog prava prilikom izbora i referenduma);
• omogućuje racionalnije planiranje mjera koje treba da preduzme javna administracija u korist zajednica Italijana nastanjenih u inostranstvu;
• obezbjeđuje pružanje administrativnih usluga i pomoći predviđenih za italijanske državljane nastanjene u inostranstvu.

Ko mora da se upiše u AIRE?
Moraju se upisati:
• italijanski državljani koji borave u inostranstvu duže od 12 mjeseci;
• osobe rođene u inostranstvu koje su rođenjem stekle italijansko državljanstvo;
• osobe koje su italijansko državljanstvo stekle u inostranstvu.

Ko NE mora da se upiše u AIRE?
Ne moraju se upisati građani koji putuju u inostranstvo privremeno ili sezonski na period manji od dvanaest mjeseci.

Kako se upisati u AIRE?
Upis u AIRE je veoma jednostavan. Potrebno je kontaktirati sa ovom Ambasadom putem imejla consolare.podgorica@esteri.it

Kako se ažurira AIRE?
Ažuriranje zavisi od svakog od nas. Svaki italijanski državljanin nastanjen u inostranstvu bez zadrške mora obavijestiti nadležnu konzularnu kancelariju o sljedećem:
• o promjeni prebivališta ili adrese;
• o promjeni ličnih podataka (vjenčanja, razvoda, rođenja djeteta, itd.);
• o promjeni stručne kvalifikacije ili stepena obrazovanja;
• o svakoj drugoj promjeni ličnih podataka.
Pored toga, italijanski državljani su dužni da saopšte Ambasadi vrijeme konačnog povratka u Italiju, smrtne slučajeve u porodici, gubitak italijanskog državljanstva.

Šta ako se krećem u okrugu drugog Konzulata?
Italijanski državljani nastanjeni u inostranstvu koji mijenjaju prebivalište ili adresu, u roku od 90 dana moraju obavijestiti o tome konzularnu kancelariju u čijem se okrugu nalazi novo prebivalište ili adresa. Ta kancelarija će se pobrinuti da o tome obavijesti opštinu u Italiji i Ambasadu ili Konzulat gdje je državljanin prethodno upisan.

Šta treba da radim ako promijenim adresu u konzularnom okrugu?
Kako biste ažurirali podatke, dovoljno je imejlom poslati formular (consolare.podgorica@esteri.it), prilažući kopiju pasoša, ili, umjesto toga, faksom na broj 020 234 663, poštom na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 26, 81000 Podgorica ili lično doći u Ambasadu.
U slučaju da u vezi sa Vašim slučajem postoje posebna pitanja koja prethodno nisu razjašnjena, potrebno je poslati imejl na: consolare.podgorica@esteri.it

 

 


49