Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Ambasciatore

 

Ambasciatore

Ambasador

amb marsella it

 

 

Andreina Marsella rođena je u Rimu 19. februara 1973. godine.

Nakon što je diplomirala Političke Nauke na Univerzitetu u Rimu, započela je diplomatsku karijeru 2001. godine. U Farnesini – Ministarstvu Spoljnih Poslova i Međunarodne Saradnje Italije – radila je u Generalnom Direktoratu za Razvojnu Saradnju, Generalnom Direktoratu za Zemlje Mediterana i Bliskog Istoka i Generalnom Direktoratu za Zemlje Amerike.

Od 2004. godine obavljala je fukciju Drugog komercijalnog sekretara u Kartumu, gdje je 2005. godine postavljena na fukciji Prvog komercijalnog sekteratra do 2008. godine. Od 2008. do 2010. godine bila je Prvi sekretar u Jangonu.

Od 2010. do 2012. godine služila je u Italijanskoj Ambasadi u Kabulu.

Po povratku u Rim, preuzela je funkciju u Generalnom Sekretarijatu – Koordinaciona Jedinica do 2013. godine, kada je postavljena da vrši funkciju Šefa Centralnog Organa Bezbijednosti u okviru Generalnog Sekretarijata.

Od maja 2014. do jula 2017. godine obavljala je dužnost Savjetnika u Italijanskoj Ambasadi u Tripoliju, dok je od maja 2015. do februara 2017. godine vršila dužnosti u Tunisu unutar Jedinice spomenute Ambasade u Tripoliju.

Prije imenovanja za Ambasadora Italije u Podgorici, vršila je dužnost u Generalnom Direktoratu za Političke i Bezbjednosne Poslove unutar Jedinice PESC/PSDC, i 2018. godine imenovana je za Savjetnika Ambasade.

Funkcije Ambasadora Italije u Crnoj Gori preuzela je 11. jula 2022. godine.


14