Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 2021

Datum:

25/11/2021


Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 2021

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 2021

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 2021, Ministarstvo Vanjskih Poslova Italije i njegova diplomatska predstavništva u svijetu pridružuju se kampanji podizanja svijesti "Orange the world: end violence against women now!" koju promoviše @UNWomen i koja je ove godine posvećena sprječavanju bilo kog oblika nasilja, slušanju žrtava i prevazilaženju diskriminatornih društvenih normi u cilju postizanja prave rodne ravnopravnosti.

Pandemija Covid-19 i posljedične mjere izolacije pogoršale su postojeće uslove ranjivosti i značajno doprinijele rastu slučajeva nasilja u porodici i zlostavljanja žena i djevojčica u situacijama oružanog sukoba i humanitarne krize.

Suočena sa ovim alarmantnim podacima, Italija oštro osuđuje sve oblike diskriminacije i nasilja nad ženama, neprihvatljivih pojava i ozbiljnih prepreka za postizanje rodne ravnopravnosti.

Uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama jedan je od prioriteta koje je postavilo italijansko predsjedništvo G20, kao i italijanski mandat u Savjetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija i semestar italijanskog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope, u okviru kojeg Italija podržava i promoviše „Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”.

Ova posvećenost je takođe potvrđena aktivnom ulogom koju je Italija preuzela, suočena sa krizom u Avganistanu, u zaštiti i promociji prava avganistanskih žena i djevojčica, kako bi zaštitila njihovo pravo na obrazovanje i slobodu kretanja i puno učešće u javnom životu.

1

 


469