Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Kulturna saradnja

 

Kulturna saradnja

Kulturna saradnja

Događaji 


Trenutno su u fazi pregovora novi Bilateralni sporazum o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja i novi Bilateralni sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

Započet je niz aktivnosti koje uključuju saradnju iz oblasti univerziteta, nauke, širenja italijanskog jezika i arheoloških istraživanja.

 

Univerzitetska saradnja

Postoji 10 sporazuma između Univerziteta Crne Gore i italijanskih univerziteta (Bari, Bari Politecnico, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Cassino e del Lazio, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Università del Salento, Università degli Studi di Trieste, Università "Cà Foscari" di Venezia).

 

Stipendije

Ministarstvo Vanjskih Poslova i Međunarodne Saradnje svake godine stavlja na raspolaganje niz stipendija namijenjenih studentima i diplomiranim studentima Crne Gore. Za dalje informacije, potrebno je posjetiti odgovarajući odjeljak sajta Ministarstva vanjskih poslova.

 

Širenje italijanskog jezika

U sklopu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću aktivan je lektorat italijanskog jezika. Početkom 2005. na katedri za italijanistiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću je bilo 25 diplomiranih studenata italijanskog jezika, dok je upisanih na četvorogodišnje studije italijanskog jezika i književnosti bilo čak 250. Italijanski jezik se izučava i na Pomorskom i Turističkom fakultetu u Kotoru.
Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, u okviru programa „Tempus“, svake godine se bira 25 studenata koji će pohađati kurs italijanskog jezika, koji je realizovan u saradnji sa univerzitetom iz Udina.

Ispostavilo se da u osnovnim i srednjim školama ima barem 15.577 učenika na cijeloj teritoriji Crne Gore koji uče italijanski jezik (Podgorica, Kotor, Cetinje, Budva, Bar, Nikšić, Tivat, Herceg Novi).

U Podgorici je veoma aktivna nevladina organizacija Cult.it, koja je 2006. naslijedila ulogu takozvane „Italijanske kulturne antene“, osnovane 2005. godine u svojstvu crnogorskog ogranka Italijanskog kulturnog centra iz Beograda. Ova organizacija je angažovana u realizaciji kulturnih događaja (često u saradnji sa ovom Ambasadom), nudi kurseve italijanskog jezika za tri nivoa (A1-B2) strukturirana po evropskim standardima i kvalifikovana je za izdavanje uvjerenja o poznavanju italijanskog jezika. Kontakt sa centrom Cult.it je moguće ostvariti slanjem imejla na adresu antennapg@t-com.mne.


Saradnja u oblasti arheologije

U okviru kulturne saradnje potrebno je pomenuti i rad profesora Saura Đelikija sa Univerziteta Ka Foskari, Odsjek za nauke starog vijeka i Bliskog istoka, koji je angažovan na arheološkim istraživanjima na lokaciji Starog Bara. Istraživanja vršena na terenu su dovela do objavljivanja dvije knjige o iskopavanjima u Starom Baru, koje je uredio pomenuti profesor Sauro Đeliki.


37