Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Lična izjava

 

Lična izjava

Lična izjava

Šta je lična izjava?


Lična izjava je dokument koji zainteresovano lice sastavlja i potpisuje u sopstvenom interesu na stanjima, činjenicama i ličnim kvalifikacijama, a koje koristi u odnosu sa Javnom administracijom i sa koncesionarima i rukovodiocima javnim uslugama.
U odnosu sa privatnim subjektom, on je obavezan na povjerljivost lične izjave. Izjava može zamijeniti uvjerenja i pisane iskaze (atti notori).

Naime, stupanjem na snagu Dekreta Predsjednika Republike 28. decembra 2000. br. 445, započet je važan proces administrativnog pojednostavljivanja u cilju reformisanja Javne administracije i njenog efikasnijeg i transparentnijeg funkcionisanja.

Lična izjava koja zamjenjuje potvrdu
Predštampani obrazac lične izjave koja zamjenjuje potvrdu


109