Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Formular

 

Formular

Vize

•  Formular zahtjeva za izdavanje šengen vize
•  Formular za nacionalnu vizu
•  Pismena izjava podrške
•  Pismena izjava o pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem
•  Pozivno pismo/ Izjava o gostoprimstvu
•  Izjava o pratećem članu porodice

 

Matična služba

• Formular zahtjeva za upis /ažuriranje upisa u registar italijanskih državljana
• Formular izjave o promjeni adrese/premještaju/Repatrijacija

 

Bračni status

• Formular zahtjeva za prepis izvoda iz rođenih, vjenčanih, smrti u Italiju
• Formular zahtjeva za prepis presude o razvodu
• Zahtjev za prepis presude o razvodu
• Pismena izjava koja zamjenjuje pismeni iskaz

 

Pomoć

• Formular zahtjeva za repatrijaciju
• Formular zahtjeva za matični broj

Pasoši

• Formular zahtjeva za izdavanje pasoša
• Formular zahtjeva za izdavanje pasoša maloljetnim licima
• Saglasnost
• Formular izjave o gubitku ili krađi dokumenta

Notarski okvir

• Formular zahtjeva za opšte-generalno punomoćje
• Formular zahtjeva za specijalno punomoćje
• Formular zahtjeva za opšte punomoćje “ ad litem “
• Formular zahtjeva za specijalno punomoćje “ ad litem”

 


110