Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Vodič za sredstva

 

Vodič za sredstva

Vodič za sredstva

Italijanske kompanije mogu koristiti širok spektar javnih sredstava kao podršku internacionalizaciji. Ministarstvo proizvodnih aktivnosti je pripremilo Vodič čiji je cilj pružanje pristupačne baze informacija privrednicima u vezi sa olakšavajućim sredstvima koja Javni sistem stavlja na raspolaganje italijanskim kompanijama kao podršku njihovim projektima internacionalizacije. Pored „tradicionalnih“ sredstava, čiji je cilj pružanje podrške kompanijama u fazi „komercijalne internacionalizacije“, koju karakteriše aktivacija tokova izvoza proizvoda na inostrana tržišta, Vodič analizira i nova olakšavajuća sredstva, koja su stvorena poslednjih godina u cilju podržavanja „produktivne“ internacionalizacije kompanije, ili prenosa u inostranstvo cijelih faza ili procesa proizvodnje, logikom „multilokalizacije“ koja ukorijenjuje kompanije na razna tržišta i čini ih konkurentnijim. Fondovi rizičnog kapitala imaju za cilj podršku investicijama italijanskih kompanija na geografskim područjima od velikog strateškog značaja za razvoj naše zemlje. Njihov rotacioni karakter dozvoljava aktiviranje mehanizma samonapajanja fondova koji garantuje trajnu raspoloživost finansijskih resursa koji su tome namijenjeni.


85