Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Poslavanje u Italiji

 

Poslavanje u Italiji

Poslovati u Italiji

 

Italija je šesta zemlja na području zemalja članica OEBS-a, a četvrta u Evropi po pitanju Bruto Domaćeg proizvoda. Italijanska proizvodnja predstavlja više od 13% BDP-a Evropske Unije. Po karakteristikama proizvodne strukture, italijanski sastav po sektorima ekonomske aktivnosti sličan je sastavu glavnih evropskih zemalja, sa 27,7% obima proizvodnje u prerađivačkom i građevinskom sektoru i sa skoro 70% u sektoru usluga. U okviru tog sektora, trgovina, transport i komunikacije zauzimaju veći dio BDP-a u odnosu na prosjek evropskih zemalja.
Smještena u srcu Mediterana, Italija predstavlja ključnu raskrsnicu za drumski, pomorski i vazdušni saobraćaj između sjevera i juga Evrope. Italijansko tržište pruža preduzećima u ekspanziji bezbroj mogućnosti, sa skoro 60 miliona potrošača i sa BDP-om koji zauzima četvrto mjesto u Evropske Unije. Zahvaljujući svom strateškom položaju, Italija nudi jednostavan pristup 396 miliona potrošača u drugim zemljama Evropske Unije i 240 miliona u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. Stekla je lidersku poziciju (11% evropskog tržišnog udjela), sa obimom prodaje (obrtom) od oko 65 milijardi evra. U Evropi, Italija je na prvom mjestu kao zemlja sa najnižim troškovima poravnanja u sektoru biotehnologije, na drugom mjestu za testiranje proizvoda u istraživačkim i razvojnim aktivnostima, u oblasti hemije i elektronike.


106