Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Pasoši

 

Pasoši

 

PASOŠI

Italijanski biometrijski pasoš je isprava u kojoj se nalazi mikročip sa biometrijskim podacima o vlasniku (fotografija, potpis i otisci prstiju), koja dozvoljava putovanje u sve zemlje priznate od strane Italijanske Vlade.
Da bi se izdao biometrijski pasoš, propisi predviđaju neophodno fizičko prisustvo podnosioca zahtjeva radi utvrđivanja prethodno navedenih biometrijskih podataka.
Rok važenja izdate knjižice je 10 godina i ne obnavlja se (rok važenja pasoša za maloljetna lica je drugačiji).
Za dalje informacije o propisima koji se tiču pasoša, potrebno je konsultovati veb-stranicu sajta Ministarstva Vanjskih poslova i Međunarodne saradnje na sljedećem linku.
Kancelarija za izdavanje pasoša prima stranke po zakazanom sastanku. Kako bi bio izdat italijanski pasoš, potrebno je zakazati sastanak slanjem imejla na adresu consolare.podgorica@esteri.it
Zahtjev za izdavanje pasoša Ambasadi Italije u Podgorici mogu uputiti italijanski državljani nastanjeni u Crnoj Gori, a koji su upisani u A.I.R.E. (Popis italijanskih državljana nastanjenih u inostranstvu) neke od italijanskih opština.
Ipak, i italijanski državljani koji nisu upisani u A.I.R.E. ovog konzularnog okruga, izuzetno mogu podnijeti zahtjev za izdavanje pasoša u hitnim slučajevima, čiju je hitnost potrebno opravdati i potkrijepiti dokumentima.
U takvim slučajevima se vrijeme potrebno za izdavanje pasoša može prolongirati, s obzirom na to da je potrebno steći „Odobrenje i Ovlašćenje“ od strane kancelarije nadležne za pitanja prebivališta (Uprava policije u Italiji ili neka Konzularna kancelarija u inostranstvu). Rok za odgovor na zahtjev varira i ne zavisi od Ambasade. Napominje se da se bez takvog ovlašćenja, pasoš ne može izdati.
I u tom slučaju je potrebno zakazati sastanak slanjem imejla na adresu consolare.podgorica@esteri.it

 

ZA IZDAVANJE PASOŠA JE POTREBNO:

1. formular za podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša potpisan od strane podnosioca;
2. dvije fotografije (format 4x4, sa licem prikazanim frontalno i u centru fotografije, na bijeloj pozadini);
3. pasoš koji je prestao da važi, osim u slučaju izdavanja pasoša po prvi put ili gubitka/krađe pasoša;
4. crnogorska boravišna dozvola ili, u slučaju dvojnog državljanstva, crnogorski pasoš;
5. pristanak (kliknuti ovdje za formular) supružnika u slučaju maloljetne djece. Pristanak je uvijek neophodan, i ako je pasoš samo za roditelja, a ne za dijete, i u slučaju rastave, razvoda, suživota, sudske dodjele djeteta. Pristanak predstavlja izraz volje koji mora da bude u tom trenutku, i stoga nije validan eventualni uzajamni pristanak izjavljen tokom procesa rastave/razvoda. Pristanak može biti potpisan od strane zainteresovanih lično u Kancelariji za izdavanje pasoša, na dan zakazanog sastanka, uz pokazivanje odgovarajuće lične isprave.
Nije potrebno prisustvo supružnika:
a. ako je državljanin Italije ili Evropske Unije i ako je uz pismeni pristanak priložena kopija lične isprave potpisnika na kojoj se jasno vidi potpis;
b. ako nije državljanin Italije ili Evropske Unije i ako je potpis na pismenom pristanku ovjeren u nekoj drugoj Konzularnoj kancelariji ili kancelariji ovlašćenoj u Italiji. I u ovom slučaju je potrebno pokazati kopiju lične isprave potpisnika.
U ovom spisku je navedena samo osnovna dokumentacija neophodna za izdavanje pasoša. Shodno tome, Kancelarija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, ukoliko je, prema procjeni nadležnih službenika Kancelarije, ona potrebna radi pravilnog vođenja predmeta.

 

PASOŠ ZA MALOLJETNA LICA

Od 25. novembra 2009. više nije moguće upisati maloljetna lica u pasoš roditelja (ili staratelja ili pratioca):
• sva maloljetna lica moraju posjedovati sopstveni pasoš;
• rok važenja pasoša je različit u zavisnosti od godišta (tri godine za maloljetna lica do tri godine; pet godina za maloljetna lica između tri i osamnaest godina).

Potrebna su sljedeća dokumenta:
1. formular (kliknuti ovdje);
2. dvije fotografije maloljetnog lica kao za ličnu kartu (formata 4x4 cm, sa licem prikazanim frontalno i u centru fotografije, na bijeloj pozadini);
3. prethodni italijanski pasoš, osim u slučaju izdavanja pasoša po prvi put ili gubitka/krađe pasoša (konsultovati odgovarajući odjeljak);
4. boravišna dozvola ili, u slučaju da je maloljetno lice i crnogorski državljanin, kopija crnogorskog pasoša;
5. pasoš roditelja prisutnog na dan sastanka;
6. pristanak (kliknuti ovdje) oba roditelja. Pristanak je neophodan, i u slučaju da maloljetno lice živi samo sa jednim roditeljom, i u slučaju rastave, razvoda ili suživota roditelja, usvajanja, isključive dodjele djeteta jednom roditelju, itd. Pristanak predstavlja izraz volje koji mora da bude u tom trenutku, i stoga nije validan eventualni uzajamni pristanak izjavljen tokom procesa rastave/razvoda. Pristanak roditelja može biti izražen lično u Kancelariji za izdavanje pasoša na dan zakazanog sastanka, uz pokazivanje odgovarajuće lične isprave, ili tako što će se popuniti ovaj formular (kliknuti ovdje). Ako je roditelj koji daje pristanak građanin Evropske Unije, dovoljno je dostavljanje dokumenta o pristanku na običnom papiru uz kopiju pasoša, u suprotnom je neophodna ovjera potpisa (Opština, neka druga italijanska Konzularna kancelarija) u Italiji ili u drugoj zemlji (kliknuti ovdje).
Podsjećamo da je za maloljetna lica rođena u Crnoj Gori, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša, neophodno pristupiti registraciji rodnog lista u Matičnom uredu ove Ambasade, u cilju zavođenja istog u italijanskoj opštini.
U slučaju da jedan od roditelja odbije da potpiše dokument o pristanaku za izdavanje pasoša maloljetnom djetetu ili drugom roditelju, potrebno je da roditelj koji podnosi zahtjev, dostavi imejlom, faksom ili poštom Kancelariji za izdavanje pasoša potpisano pismo u kom će navesti razloge zbog kojih drugi roditelj nije saglasan sa izdavanjem pasoša. U takvom pismu moraju biti navedeni adresa i brojevi telefona roditelja koji nije saglasan. Kancelarija će pristupiti odgovarajućim provjerama, koje se razlikuju u zavisnosti od okolnosti i zakonskog prebivališta maloljetnog lica. Nakon završetka procedure pristupiće se, u zavisnosti od slučaja, izdavanju pasoša ili obrazloženom odbijanju zahtjeva za isti.
Informacije prisutne u ovom odjeljku su isključivo informativnog karaktera i ne treba smatrati konačnim potrebne uslove koji su predviđeni važećim propisima radi dobijanja usluge. Postojanje uslova potrebnih za završetak procedure provjeravaju zaposleni u Kancelariji u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

PLAĆANJE KNJIŽICE

Obavještavamo da je vladinom naredbom od 24. aprila, br. 66, koja je uz promjene postala zakon 23. juna 2014, br. 89, došlo do izmjene u vezi sa troškovima izdavanja pasoša.
Član 5-bis, stav 1 vladine naredbe određuje ukidanje takse za izdavanje svih pasoša od 8. jula 2014. godine.
U skladu s time, počevši od 8. jula 2014:
1. troškovi izdavanja pasoša iznose 126, 00 eura
2. više nije potrebno plaćanje godišnje takse za korišćenje pasoša. Plaćanje pasoša se izvršava u gotovini direktno u Kancelariji za izdavanje pasoša.


63