Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

ETD EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT

 

ETD EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT

Ukoliko se italijanski državljanin nađe u vanrednoj situaciji (na primjer, u slučaju da turista, koji uskoro treba da otputuje, izgubi pasoš ili mu ga ukradu), Ambasada izdaje ETD (Emergency Travel Document) koji je važeći samo u tom trenutku za povratak u Italiju ili u zemlju zakonskog prebivališta (o čemu svjedoči upis u AIRE).

Za dobijanje dokumenta je potrebno pojaviti se u Ambasadi sa sljedećom dokumentacijom:
• prijavom o krađi ili gubitku pasoša, podnesenom nadležnim lokalnim organima policije
• 2 fotografije (formata 4x4, frontalno slikane, na bijeloj pozadini).
pristankom drugog roditelja u slučaju maloljetne djece.
• 1, 55 € za troškove formulara.
• drugom ispravom, kao što je lična karata ili vozačka dozvola (dozvoljena je i fotokopija) ili fotokopija ukradenog/izgubljenog pasoša. U nedostatku toga će kancelarija morati da pristupi utvrđivanju identiteta prije nastavka procesa izdavanja ETD-a.
Takođe je predviđeno i podnošenje formalne prijave u Ambasadi za krađu/gubitak radi informisanja nadležnih vlasti u Italiji.


168