Ovaj sajt koristi cookies za bolje korisničko iskustvo. Nastavljajući navigaciju, pristajete na korišćenje cookies. OK

Visti

 

Visti

Vize

VIS

Za opšte informacije o pravilima, tipologiji i rekvizitima možete konsultovati internet stranicu Ministarstva Vanjskih Poslova i Međunarodne Saradnje Italije http://vistoperitalia.esteri.it

Odjeljenje za vize u našoj Ambasadi prima zahtjeve:

utorkom i četvrtkom: 09.00 – 13.00 (uz prethodno zakazivanje).

Zahtjevi za izdavanje vize se predaju na sljedećoj adresi:

Bulevar Džordža Vašingtona 26

81000 Podgorica

Tel 020/234 661/2

Prilikom predavanja zahtjeva za vizu svi podnosioci zahtjeva koji imaju stalni boravak u Crnoj Gori treba da dođu lično u Ambasadu, na osnovu prethodno zakazanog sastanka. Sastanak se zakazuje putem mejla visti.podgorica@esteri.it

Pasoš treba da sadrži barem dvije prazne stranice i mora da bude važeći najmanje tri mjeseca nakon predviđenog datuma povratka.

Dokumenta se predaju u originalu i jednoj kopiji.

Ambasada može zatražiti, ukoliko smatra potrebnim, dodatnu dokumentaciju koja nije nadevena na spiskovima.

Preporučujemo da se zahtjevi predaju dovoljno unaprijed u odnosu na predviđeni datum putovanja. Zahtjevi za izdavanje vize mogu po pravilu biti prihvaćeni 7-10 radnih dana prije predviđenog datuma polaska, a ne mogu se predati više od tri mjeseca prije predviđenog početka putovanja. Potrebno je 5-7 radnih dana za izdavanje vize, ali su moguće varijacije u vremenskom periodu zavisno od državljanstva podnosioca zahtjeva, perioda godine i vrste tražene vize.

Iznos administrativnih troškova za obradu zahtjeva za vizu mora se predati u trenutku predavanja zahtjeva i to u Eurima i isključivo u gotovini. Važeće tarife pogledajte ovdje

Iznos će u svakom slučaju biti naplaćen s obzirom da se ne odnosi na izdavanje vize već na administrativnu obradu predmeta. Nije moguće izvršiti povraćaj iznosa bez obzira na krajnji ishod.

Nije predviđena naknada za hitno postupanje za izdavanje vize.

Posjedovanje vize ni na koji način ne garantuje ulazak stranog državljanina, s obzirom da nadležni granični organi vrše provjeru uslova predviđenih za ulazak. Stoga je neophodno da zainteresovana strana ponese sa sobom kopiju dokumenata koji su predati uz zahtjev za izdavanje vize.

Obaviještavamo vas da će, shodno članu 331. Zakona o krivičnom postupku, u slučaju predavanja falsifikovane dokumentacije biti predata prijava nadležnom italijnaskom sudskom organu. 

 

MODEL ZA ŠENGEN VIZU (kliknite ovdje)

MODEM ZA NACIONALNU VIZU (kliknite ovdje) 

Formulare treba brižljivo popuniti u svim dijelovima, potpisati i dostaviti sa dvije skorije fotografije.

INFORMACIJE O POJEDINIM VRSTAMA VIZA KOJE SU NAJTRAŽENIJE U CRNOJ GORI

-          Turizam (kliknite ovdje) 

-          Studiranje na univerzitetu (kliknite ovdje)

-          Poslovanje  (kliknite ovdje)

-          Posao kod poslodavca

  • Formular
  • Fotografija (kao za pasoš)
  • Važeći pasoš
  • Saglasnost (Nulla Osta) koju izdaje Jedinstveni šalter (Sportello Unico) nadležan za imigraciju

Preporučujemo da se zahtjev za vizu preda odmah nakon dobijanja obaviještenja o izdavanju Saglasnosti (Nulla Osta).

 

-          Radne/sportske Vize

  • Formular
  •  Fotografija (kao za pasoš)
  • Važeći pasoš
  • Nulla osta – Potvrda/dokumenat o angažovanosti koji izdaje Nacionalni Olimpijski  Komitet u Rimu (CONI)

 

PRAVA I DUŽNOSTI STRANOG DRŽAVLJANINA: Obaviještavamo vas da se informacije o „PRAVIMA I DUŽNOSTIMA STRANIH DRŽAVLJANA“ sada mogu naći na internet stranici Ministarstva Inostranih Poslova i Međunarodne Saradnje  http://vistoperitalia.esteri.it

Kada kliknete na odgovarajuće polje portal će vam ponuditi da izaberete između dvije opcije, vize za kratki boravak (do 90 dana) i nacionalne vize (preko 90 dana) na italijanskom, engleskom, ruskom i arapskom jeziku.


74