This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

Studirati u Italiji

Procedura za upis stranih studenata na studijske programe u Italiji za akademsku 2024-2025. godinu

Ambasada Italije obavještava da je, počevši od marta mjeseca, na portalu Universitaly otvoren predupis na visokoškolske ustanove za međunarodne studente kojima je potrebna viza.

Procedura predupisa na univerzitete odvija se telematskim putem. Zahtjevi za predupis se predaju direktno fakultetu, te nema potrebe za obraćanjem kancelariji za studente naše Ambasade.

Predupis i ostale povezane procedure moguće je obaviti do 29. novembra 2024. godine.

Radi započinjanja procedura predupisa, fakulteti će pozvati studente da pristupe portalu Universitaly , kako bi popunili svoj “zahtjev za predupis” telematskim putem. Nakon provjere zahtjeva, student će dobiti obavještenje mejlom uz poziv da se uputi u nadležno konzularno-diplomatsko predstavništvo radi predavanja zahtjeva za vizu. Svaki pojedinačni fakultet određuje termine za predupis na studijske programe osnovnih i magistarskih studija, izuzimajući studije na kojima je ograničena upisna kvota, i objavljuje ih na svom sajtu.

Što se tiče diploma koje se predaju uz zahtjev, fakultet će ukazati da li je potrebno ili ne izdavanje “Dichiarazione di valore” za stranu diplomu. U slučaju da je potrebno izdati Dichiarazione di valore, kandidat šalje našoj Ambasadi putem mejla (consolare.podgorica@esteri.it) zahtjev za izdavanje upotpunjen sljedećom dokumentacijom (koja se skenira lice/naličje):

1. Diplomu završnog nivoa obrazovanja (u zavisnosti od slučaja, matursku diplomu/diplomu osnovnih akademskih studija/diplomu specijalističkih studija) uz odgovarajući prevod koji je sačinio sudski tumač za italijanski jezik. I diploma u originalu i prevod iste na italijanski jezik moraju biti ovjereni Apostilom kod nadležnog osnovnog suda;
2. Za univerzitetske diplome, kopiju dodatka “Supplement” koji ne mora ni da se prevodi ni da se ovjerava Apostilom;
3. Zahtjev za izdavanje Dichiarazione di valore uredno popunjen (može se skinuti sa sajta Ambasade);
4. Informaciju o korišćenju ličnih podataka uredno potpisanu (može se skinuti sa sajta Ambasade);
5. Kopiju ličnog dokumenta (lične karte ili pasoša).

Nakon provjere validnosti dokumentacije, zainteresovana strana će biti kontaktirana putem mejla radi dogovora o načinu dostavljanja dokumentacije.

Pozivaju se svi studenti da konsultuju internet stranu , na kojoj je objavljena uredba nadležnog Ministarstva za univerzitet i istraživačke aktivnosti (MUR) koja sadrži uslove i modele za pristup visokoškolskim ustanovama u Italiji, te stranu na kojoj su vam na raspolaganju informacije o raspoloživim studijskim programima, italijanskom prosvjetnom sistemu i stipendijama koje nudi Vlada Italije.